Varstvo osebnih podatkov

Podjetje TIK Tadej Krevh s.p., Pod gonjami 110, 2391 Prevalje, ki upravlja spletno trgovino (www.modneure.si), se pri svojem poslovanju zavzema za koretno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.


Podjetje TIK Tadej Krevh s.p. za potrebe poslovanja spletne trgovine (www.modneure.si) zbira naslednje podatke uporabnikov:

   1. ime in priimek
   2. naslov in kraj bivanja
   3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
   4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
   5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
   6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino

Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino (www.modneure.si).


Izjemno razkritje osebnih podatkov:

Podatki, ki jih podjetjeTIK, Tadej Krevh s.p., Pod gonjami 110, 2391 Prevalje zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Sistem: OpenCart.
Modne ure © 2018. Prevod: AT